Jak zpracováváme projekty

Před samotnou tvorbou projektu zahrady vždy předchází osobní schůzka s investorem na místě realizace zahrady. Je nutné projednat veškeré požadavky a přání investora a najít vhodná řešení koncepce projektu.

Návrhy zpracováváme v 3D programu, který umožní investorovi nahlédnout do zahrady dříve než proběhne samotná realizace. V průběhu tvorby návrhu jsou postupné fáze konzultovány s investorem tak, abychom si my i zákazník byli jisti, že jdeme správným směrem.

V případě Vašeho zájmu je možné zpracovat projekt automatického zavlažovacího systému včetně finanční kalkulace.

[carousel]

Během schůzky ověříme:

  • Vstupní dokumentace
  • Místní podmínky
  • Vedení inženýrských sítí
  • Tlak zdroje vody pro automatický závlahový systém
  • Dostupnost zdroje vody

Součástí projektu je:

  • Studie zahradního prostoru
  • Osazovací plán
  • Soupiska materiálů
  • 3D náhledy
  • Finanční rozvaha

Cena projektu zahrady:

Cena projektu se odvíjí od velikosti pozemku a jeho členitosti.
Dalším faktorem může být i na celkové převýšení pozemku a náročnost terénních úprav.

Při kompletní realizaci zahrady naší firmou získáte projekt zdarma.

[divider]