Ing. Pavel Viskot

Absolvent ČZU v Praze fakulty Agrobiologie potravinových a přírodních  zdrojů – obor zahradnictví. V oboru se pohybuje od roku 2006. Zabývá se projektováním a realizací rodinných zahrad, závlahového systému a trávníků.

Zahradní servis

Firma zabývající se poskytováním služeb v oboru realizací zahrad a jejich následné údržbě. Od roku 2007 se hlavně zaměřujeme na rodinné zahrady a údržbu s nimi spojenou. Při naší práci spolupracujeme s širokou škálou odborníků specializovanou na danou problematiku. Pravidelně se účastníme školení a vzdělávacích seminářů, abychom při své práci uplatňovali aktuální a moderní techniky a postupy.

Vaše přání doplníme svými znalostmi a zkušenostmi.