O Nás

Ing. Pavel Viskot Absolvent ČZU v Praze fakulty Agrobiologie potravinových a přírodních  zdrojů – obor zahradnictví. V oboru se pohybuje od roku 2006. Zabývá se projektováním a realizací rodinných zahrad, závlahového systému a trávníků. Zahradní servis Firma zabývající se poskytováním služeb v oboru realizací zahrad a jejich následné údržbě. Od roku 2007 se hlavně zaměřujeme […]

Read More>>

Projekty zahrad

Jak zpracováváme projekty Před samotnou tvorbou projektu zahrady vždy předchází osobní schůzka s investorem na místě realizace zahrady. Je nutné projednat veškeré požadavky a přání investora a najít vhodná řešení koncepce projektu. Návrhy zpracováváme v 3D programu, který umožní investorovi nahlédnout do zahrady dříve než proběhne samotná realizace. V průběhu tvorby návrhu jsou postupné fáze […]

Read More>>

Realizace zahrad

Příprava pozemku pro realizaci zahrady asanace – Vyčištění od všech stávajících nevhodných konstrukcí, stavebních odpadů, náletových dřevin a dřevin určených k vykácení z důvodu stáří, zdravotního stavu nebo obtížného začlenění do kompozice. Tyto zásahy musí být provedeny v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací v dokumentu „Situační výkres – inventarizace“. Příprava půdy pro realizaci zahrady odplevelení […]

Read More>>

Údržba zahrad

Údržba zahrady neobnáší jen sečení trávníku a hrabání listí. Naše firma Vám nabízí individuální přístup a konzultaci k tomu, aby údržba Vaší zahrady byla efektivní. Díky pravidelné údržbě předejdete nemalým investicím, které jsou většinou nutné k rekultivaci zanedbané zahrady.   Máme pro Vás připraveny dva programy: [divider] Program ,,Rodinné zahrady,, Program ,, Rodinné zahrady,, je […]

Read More>>