Jarní údržba trávníku AKCE!!!

Detailní popis akce:

Trávník je víceletá až vytrvalá kultura, která každoročně prochází obdobím plné vegetace a obdobím vegetačního klidu. Trávníky reagují na přechodu zimního a jarního období zejména na postupný vzestup teplot vzduchu a následně teploty půdy. Právě teplota půdy, v níž se nachází většina aktivních částí trávníku (odnožovací uzliny a kořenový systém), má klíčový význam pro „probuzení“ trávníku a jeho opětovné zazelenání na jaře. Jakmile se teplota půdy zvýší na úroveň kolem 5° C, začíná příjem živin a vody, obnovují se metabolické procesy a trávník se začíná zelenat nově založenými výhony. Starý listový aparát tvořený loňskými listy je po zimě do značné míry poškozen dehydratací za nízkých teplot a jeho převážná část na jaře postupně zasychá a odumírá a je nahrazena novými výhony. Tato odumřelá hmota je nutná odstranit, aby nevytvořila nepropustnou vrstvu pro sluneční paprsky, vodu a v neposlední řadě kyslík.

Odstranění trávníkové plsti:

Provádí se za pomocí stroje s břity, které vyhrabávají odumřelé části trávníku a prořezávají půdu do hloubky 2 cm, čímž vytváří vhodné prostředí pro vsakování vody, přísun živných látek a kyslíku. Nože přesekávají travní výběžky, čímž je podpořena tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje.

Ochrana proti plísním:

Po zimě s velkým množstvím sněhu se na jaře na trávníku objevují velké žluté skvrny, které jsou způsobeny takzvanou plísní sněžnou. Tato plíseň se nejvíce šíří při teplotních výkyvech, kdy je teplota okolního prostředí výrazněji vyšší než teplota země. Sníh nestačí odtávat a pod ledovou krustou se tvoří příhodné mikroklima pro růst plísně na trávníku. Tento nežádoucí vliv lze regulovat fungicidními přípravky, které napomáhají trávníku v jarní regeneraci.

Služba zahrnuje:

  • Vertikutace zahrady (provzdušnění trávníku)
  • Odstranění travní plsti
  • Posečení trávníku
  • Aplikace fungicidního přípravku proti plísni
  • Aplikace jarního hnojiva pro rychlý start trávníku
  • Likvidace zaniklé biomasy

Jarní období je velmi důležité pro zdárný start trávníku do nové sezony. Respektování základních pěstitelských zásad významně určuje kvalitu trávníku i v dalším období a předchází mnohdy nákladným renovačním opatřením. Trávník v plné kondici od časného jara přináší radost a užitek a plní tak beze zbytku účel, pro který byl založen.